Положення про МРЦ МВС України «Кремінці»


Загалі положення

Медичний реабілітаційний центр МВС України «Кремінці» (далі — Центр) є самостійним державним закладом охорони здоров’я, що забезпечує на основі відповідної ліцензії реабілітаційним, санаторно-курортним лікуванням, оздоровленням та відпочинком державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії(далі — військовослужбовці НГУ), пенсіонерів з числа осіб рядового і навчальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців НГУ, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС та поліції, ветеранів органів внутрішніх справ (далі — особи, які мають право на користування закладами охорони здоров’я МВС).

Центр є юридичною особою публічного права, має реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм повним найменуванням та Державним Гербом України, бланки та штампи зі своїм найменуванням, має самостійний баланс та здійснює діловодство відповідно до законодавства і нормативно-правових актів МВС, забезпечує дотримання режиму секретності у своїй діяльності.

Центр має у своєму складі:

  • відділення лікування та реабілітації;
  • дитяче відділення;
  • курортну поліклініку (утримується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету);
  • пансіонат (утримується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету).

Юридична адреса та місцезнаходження Центру: вул.Шевченка, 1, село Татарів, місто Яремче, Івано-Франківська область, 78596.

Центр є правонаступником спеціалізованого санаторію МВС України “Кремінці”.

Повне та скорочене найменування Центру українською мовою:

  • повне: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Кремінці».
  • скорочене: МРЦ МВС України «Кремінці».

Основні завдання Центру

Забезпечення реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку осіб, які мають право на користування закладами охорони здоров’я МВС з використанням переважно реабілітаційних та лікувальних заходів (в т.ч. медико-психологічної реабілітації), спрямованих на відновлення та збереження психофізіологічних і психічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності в комплексі з фізіотерапією, лікувальною фізкультурою, дієтичним харчуванням, максимальним використанням природно-кліматичних чинників.

Забезпечення належних умов для ефективного функціонування структурних підрозділів Центру з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Організація та проведення реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку хворих за медичними показаннями:

  • медична та медико-психологічна реабілітація поліцейських, які постраждали при виконанні службових обов’язків та/або потребують продовження лікування після стаціонарного лікування;
  • санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок осіб, які мають право на користування закладами охорони здоров’я МВС;
  • профілактичне лікування, організація відпочинку.

Здійснення заходів, спрямованих на профілактику захворюваності, тимчасової та стійкої втрати працездатності особами, які мають право на медичне обслуговування.

Здійснення контролю за фізичним та психічним станом здоров’я працівників МВС, поліцейських з відповідною корекцією.

Забезпечення побутового та культурного обслуговування осіб, які перебувають на реабілітації, лікуванні, оздоровленні та відпочинку в Центрі.

Організація дозвілля та спортивно-масових заходів для хворих та відпочиваючих в Центрі.

Забезпечення вимог законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, санітарно-епідеміологічного благополуччя, протиепідемічного режиму.

МРЦ МВС України «Кремінці» має Державний акт на право постійного користування землею, для обслуговування жилих корпусів та господарських будівель.